Idioma : Castellano / Català

Obra social

L'activitat econòmica que realitza Jubilarse en Casa SL ens permet dur a terme altres iniciatives vinculades a les comunitats menys afavorides.

Un retorn directe a la Societat, que complementa al compromís diari que manté Jubilarse en Casa SL amb els seus clients, membres del Club, els seus treballadors i famílies, els seus proveïdors i col·laboradors habituals. Per a dur a terme aquesta tasca comptem amb la Fundación Jubilarse en Casa.

Fundació Jubilarse en Casa

Fundació Jubilarse en Casa és una institució sense ànim de lucre promoguda per Jubilarse en Casa SL, l'objectiu de la qual és contribuir a la consecució de finalitats d'interès general per a la millora de la qualitat de vida de la gent grans i les persones afectades de dependència.

Aquest objectiu es pretén assolir mitjançant la:

. Difusió i foment d'activitats i projectes destinats a promoure el paper actiu de la gent gran i estimular la seva participació en la societat.

. Promoció de la formació entre el col·lectiu de la gent gran

. Contribució a la millora de les condicions econòmiques i socials de la gent gran i de les persones afectades de dependència que es trobin en situacions desfavorides.