Idioma : Castellano / Català

La Solució pels familiars de gent gran i persones dependents.

La manca d’autonomia personal de la nostra gent gran i de les persones afectades de dependència requereix d’atencions específiques i constants que no totes les famílies poden donar.

Per a moltes famílies avui en dia, aquesta situació suposa un important neguit emocional a més a més d’un trastorn en el hàbits de vida familiars.

Estigui tranquil sabent que els seus pares i avis estaran sempre atesos gràcies a la Hipoteca Inversa Vitalícia

La manca d’autonomia de la nostra gent gran requereix dedicació constant, atenció i disponibilitat per a la seva neteja i cura personal, la realització de tractaments sanitaris, el desplaçament fora de la llar,..., una cura necessària que no sempre podem compaginar amb la nostra vida quotidiana. Aquestes situacions generen estres i tensions familiars i ens inunden de sensacions d’impotència, egoisme i culpabilitat.

Amb la Hipoteca Inversa contracti l’assistència que necessiten els seus familiars dependents sense renunciar a res.

Si aquesta dedicació no pot assumir-la completament dins del nucli familiar, podem comptar a l’ajuda de terceres persones expertes que s’encarreguin dels nostres grans en la nostra absència. Si ells es troben atesos en tot moment, nosaltres ens sentirem millor i millorarà la qualitat de vida nostra i dels nostres grans.

Amb la Hipoteca Inversa millora la qualitat de vida dels nostres grans i de les seves famílies.

Per a poder sufragar el cost econòmic que suposa aquesta ajuda extra, la Hipoteca Inversa Vitalícia permet disposar d’uns ingressos regulars indefinits que poden dedicar-se tant a condicionar la llar dels nostres grans com a contractar a cuidadors personals, servei domèstic i de neteja o serveis sanitaris domiciliaris.

La Hipoteca Inversa Vitalícia millora l’autonomia i l’atenció dels nostres avis i pares.

En cas de que els nostres avis o pares no puguin o desitgin continuar rebent atencions domiciliaries i desitgin o precisin accedir a un habitatge geriàtric o assistencial, poden obtenir una Hipoteca Inversa Vitalícia sobre el seu habitatge per a fer front a part del cost d’aquestes residències sense haver de vendre l’habitatge ni el patrimoni familiar.

Amb la Hipoteca Inversa Vitalícia la gent gran pot viure allí on ells desitgin.

A més a més, pot llogar l’habitatge i així aconseguir majors ingressos que permetin fer front als costos aquestes residències, tot això sense haver de vendre el patrimoni acumulat o aportar importants recursos mensuals dels fills, nets o nebots.

Amb la Hipoteca Inversa Vitalícia podrà pagar una residencia geriàtrica sense haver de vendre patrimoni ni fer-hi front amb el seus propis diners.

Recordi que, al contractar una Hipoteca Inversa, no es procedeix a la venda del seu habitatge com sí succeeix amb l’anomenada Renda Vitalícia. Tan sols es sol·licita un crèdit sobre l’habitatge que haurà de tornar-se quan es cancel·li la hipoteca, habitualment a la defunció del seu propietari.

La Hipoteca Inversa es un crèdit que no implica la venda de l’habitatge, conservant la seva propietat.

Els hereus conserven la titularitat de l’habitatge, que en cas de venda, els permetrà disposar de tot els diners que se n’obtinguin una vegada liquidat el deute originat per la Hipoteca Inversa.