Idioma : Castellano / Català

Simulador d'Hipoteca Inversa

Per a ajudar-li a determinar la renda que vostè podria percebre en el cas de que sol·licités una Hipoteca Inversa sobre el seu habitatge principal o secundari, li facilitem aquest Simulador Bàsic de càlcul de prestacions.

Introdueixi només aquestes dades per a calcular la seva renda (en el cas de matrimonis o parelles que resideixin juntes a l’habitatge, ha d’incloure l’edat i sexe d’ambdós, encara que no siguin titulars de l’habitatge).

  Pessetes Euros
Valor de Taxació del Habitatge
ptas.
 
Titular més jove:

anys
  Pessetes Euros
Disposició Addicional Inicial:
ptas.

Truqui sense compromís a Jubilarse en Casa SL si desitja una Simulació Completa amb tots els paràmetres que diferencien les diferents ofertes actuals de Hipoteca Inversa ofertes per les Entitats Financeres o Asseguradores. Coneixerà, a més a més del que pot obtenir, quin cost tindrà.

I podrà triar entre disposar d’una Renda Temporal o Vitalícia, rebre el import inicial extraordinari, actualitzar anualment la seva renda, incloure la contractació d’una assegurança de la llar,.., a més de facilitar-li tota la informació i assessorament telefònic o presencial que necessiti.

Jubilar-se a Casa amb la millor Hipoteca Inversa